Hjemmesiden

Alle medlemmer opfordres til at beskrive sig selv og deres kunstneriske "indfaldsvinkler", og få det sat op på hjemmesiden. 

Omtale af kunstnerne, og billeder af deres værker, giver hjemmesiden mange flere besøg  og er med til at gøre siden livlig og interessant for webgæster at se på.

Kun medlemmer som har betalt medlemskontingent, kan få vist deres sider. Hvis medlemmer ikke har betalt kontingent, fjernes de fra hjemmesiden efter 2 mdr. og skal såfremt de ønsker at komme på hjemmesiden igen, fremsende nye billeder og skriftmateriale når de bliver medlem igen.

 anette_aagade@hotmail.com

som så vil sørge for at arrangementet kommer på hjemmesiden.

Dette medfører automatisk større interesse for galleriet, og dermed forhåbentlig et større besøgstal i galleriet, som kommer alle tilgode.

Tekst og billeder som medlemmer ønsker opsat på siden, kan tilsendes pr. mail til

anette_aagade@hotmail.com

Ligeledes kan medlemmer som selv afholder kurser eller andre arrangementer, få annonceret for deres kurser/arrangementer.

Tekst og billeder som medlemmer ønsker opsat på siden i forbindelse med arrangementerne, kan tilsendes pr. mail til:

Hvis du har viden om et arrangement andetsted, må du meget gerne orientere os om det, så vi evt. kan få det sat på hjemmesiden.